Vilkår og betingelser

1. Aftalen

 1. Kunden er berettiget til at modtage elrefusion fra Zapp, såfremt kunden ikke allerede modtager refusion igennem andre ordninger, såsom solceller, jordvarme eller el- opvarmet bolig. For at kvalificere sig til refusion af elektricitet accepterer kunden, at Zapp er ansvarlig for drift og risiko af ladestationen, ifølge E.A.4.6.3.2 godtgørelse for elektricitetsgodtgørelse.
 2. Der er ikke indgået en aftale, før Zapp har sendt en ordrebekræftelse eller en faktura til kunden.

2. Abonnementsbetaling

 1. Abonnement: Zapp abonnement. Betaling foregår i Montas app.
 2. Zapp kan kræve et opstartsgebyr på egen lader. Opstartsgebyret er afhængigt af opladerens type, fabrikant, og alder.
 3. Ved kundens væsentlige misligholdelse som fx manglende betaling, er Zapp berettiget til at hæve aftalen straks. Ved indgåelse af ny aftale efter ophævelse, opkræves der et gebyr på 300 kr.

3. Fortrydelse

  Kunden har ret til at fortryde sit køb/leje, inden for 14. dage fra indgåelse af aftalen.

4. Opsigelse

 1. Zapp abonnementet: Kunden kan opsige abonnementet øjeblikkelig i Monta appen. Det er kundens ansvar at opsige i Monta appen, ingen varsel til Zapp er nødvendig. Opsigelsen sker øjeblikkelig, Zapp kan ikke udbetal refusion efter opsigelsen. Ved opsigelsen mister Zapp muligheden for fjernlæsning samt adgang til kundens konto information. Zapp kan derfor ikke udbetal eller hjælpe kunden videre efter opsigelsen.
 2. Zapp kan opsige aftalen med mindst 1 måneds varsel.
 3. Zapp forbeholder sig retten til at ophæve aftalen, i tilfælde af force majeure eller ved force majeure lignende tilstande. Zapp kan ligeledes ophæve eller ændre vilkårene i aftalen i tilfælde af lovændringer eller offentlige påbud, der påvirker Zapps mulighed for at opfylde aftalen.

5. Ansvar

 1. Zapp administrerer og driver ladestationen, for egen regning og risiko.
 2. Det er en betingelse for indgåelse af aftale, at Zapp har godkendt kundens ladestation og opsætning.
 3. Indrapportering af forbrug:
   1. Zapp abonnement: Øjeblikkelige eller månedlig tilbagebetaling:
    Indrapportering forgår med Monta app. Monta app kan downloades på både Android og iOS fra Google Play eller App store.
   2. Kunder med smart oplader som er støttet af Monta, får deres elrefusion umiddelbart efter hver opladning. Kunder behøver ikke at sende billeder medmindre Zapp eller Monta beder om det.
   3. Kunder uden smart oplader som ikke støttet af Monta, får en notifikation på deres telefon fra Monta, når det er tid til indrapportering. Det er vigtigt,at kunden er logget på Montas app for at notifikationerne. Kunder behøver ikke at vente på notifikationen, men må gerne upload billeder når det passer kunden.
   4. Vejledning om hvor mange og hvilke billeder, der skal sendes, findes i appen. Indrapportering/udbetaling sker hver måned.

6. Hvis ladestation er defekt

  Zapp udlåner en midlertidig ladestation til kunden. Ladestationen kan bruges mens kundens ladestation er til reparation. Den udlånte ladestation kan være af en anden type eller brugt, men vil levere tidssvarende effekt (11 eller 22 kW). Kunden fremsender den defekte ladestation til Zapp, Zapp fremsender en midlertidigt udlånt ladestation til kunden. Refusion standses mens opladeren er under reparation. Zapp afholder samtidig forsendelses- og reparationsomkostninger i forbindelse med en defekt ladestation. Hvis reparationsomkostning-erne overstiger værdien af en ny type ladestation, forbeholder Zapp retten til at erstatte den defekte ladestation med en tilsvarende type, men ikke nødvendigvis en ladestation fra samme fabrikant. Kunden sørger for nedtagning og opsætning af den defekte og den ny-leverede ladestation. Zapp sørger for, at kunden modtager returseddel eller forudbetalt porto, kunden leverer pakken til nærmeste pakkeshop.

8. Elrefusion

 1. For at kvalificere sig til refusion af elafgiften skal kunden:
  1. Betale fuld afgift på den elektricitet, der bruges til at oplade. Det er kunden,der skal sikre, at der betales fuld afgift af den elektricitet, der strømmer gennem den installerede elmåler og den tilhørende ladestation.
  2. Ikke modtage nogen form for refusion på elektricitet igennem andre ordninger. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til Solceller, jordvarmepumper og elopvarmet bolig.
 2. Zapp tilbagebetaler 1.10 kr./kWh i 2022. Dette kan ændres, eventuelle ændringer annonceres med mindst en måneds varsel.
 3. Kunder skal på anmodning levere deres elregning til Zapp. Dette kan dække flere måneder.
 4. Kunder giver samtykke til, at Zapp må levere følgende til myndighederne hvis anmodet; kunden er forpligtet til at levere følgende til Zapp :
  1. Billeder af måler, med kWh tal.
  2. Billeder af måler og ladestations opsætning.
  3. Kopi af kundens aftale med Zapp.
  4. Kopi af kundens elregning, hvor fuld afgift på el er betalt.

9. Tilbagebetaling af elrefusion.

 1. Udbetalingen af elrefusion sker automatisk og efter hver opladning med en ladestation støttet af Monta (fks. Easee Home, Zaptec Go, ABB Terra, osv.)
 2. Andre typer af ladestationer: Elrefusion bliver udbetalt månedligt, dette forudsætter at
  kunden har fremsendt materiale i overensstemmelse med punkt 5.3 afsnit I – III
 3. Elrefusionen deponeres i din virtuelle wallet hos Monta, men kan overflyttes direkte til din bankkonto via Monta app.

10. Klager / uoverensstemmelser

  Send eventuelle klager eller uoverensstemmelser til Zapp på: info(at)zapp.dk

11. Faste priser

  Oprettelse / opsigelse er gratis
  Abonnement pris/md. er 69,00 DKK (inkl. moms)