Handels- og abonnementsvilkår og betingelser

mellem

SÆLGER – ZAPP (også kaldt ZappMobility), efterfølgende kaldt VI, OS, VORES
og
KØBER – efterfølgende kaldt DU, DIG,KUNDEN

Zapp ApS
Norgesvej 6
6100 Haderslev
E-mail:info@zapp.dk
Tlf: 42 71 37 30

Del 1 – Fysiske Varer

 1. Bestilling
  Det er nemt at bestille varer i shoppen.  Når du har bestilt en vare hos Zapp, modtager du en kvittering pr. E-mail af din bestilling.  En juridisk bindende købsaftale indgås først, når du modtager en ordrebekræftelse.
 2. Varer
  Vi tilstræber at have tilstrækkelig varer på lager. Alligevel kan det forekomme, at en enkelt vare bliver udsolgt. I en sådan situation vil du, som køber vil blive underrettet herom.
  Hvis varen på bestillingstidspunktet er på restordre, få kunden ingen ekstra underrettelse.
 3. Priser

  Alle priser er i danske kroner og er oplistet som bruttobeløb (inkl. Moms).  Momsen udgør p.t. 25% af varens værdi. Vi forbeholder os retten til, på et hvilket som helst tidspunkt at ændre vores priser. Rabatkoder kan kun benyttes med tilbagevirkende indenfor 48 timer efter ordreafgivelse. 

 4. Betalingsbetingelser
  Private betaler øjeblikketligt igennem Zapp’s betalingssystem.
  Erhvervskunder har netto 8 dage betalingsfrist.
 5. Betalingsmåde

  Du kan betale med  Visa/Mastercard, Dankort og MobilPay.
  Betalingen vil først blive trukket på din konto, når varen afsendes fra vores lager.

 6.  Levering

  Vi afsender ordre indenfor 2 – 4 hverdage med GLS.
  Ved hjemmelevering opkræves du 75,00 Kr. forsendelsesgebyr.
  VED afhentning i GLS’ pakkeshop er prisen 65,00 Kr.
  Dette vælger du ved ”kassen”. Priserne er inkluderet moms.

 7. Fortrydelsesret
  Kunden har ret til at fortryde sit køb, inden for 14. dage fra indgåelse af aftalen uden oplysning af grund.
  Er varen taget i brug inden kunden gør brug af sin fortrydelsesret, og har kunden eksempelvis ændret eller beskadiget varen (fx ved at lave hul i ladeboksens kabinet i forbindelse med montering), ophører kundens fortrydelsesret herved.
  Såfremt en tilkøbt installation udføres indenfor 14 dage fra købsdato, bortfalder fortrydelsesretten på installationen på installationsøjeblikket.

  Alle omkostninger og ansvaret, der er forbundet med returnering, påhviler køberen. Dvs. at køberen har forpligtelsen at sende varen tilbage i en sikret tilstand. Går varen i stykke under transporten, og er forsendelsen ikke forsikret, er dette på køberens ansvar og regning.

 8. Reklamation
  Når du handler hos os, har du 2 års reklamationsret. Alle anmodninger om reklamation skal sendes til info@zapp.dk. Vedhæft venligst tydelige billeder af selve varen (både tæt på, men også af hele produktet) samt god beskrivelse af fejlen.
  Varen skal altid sendes i forsvarlig emballage og vi anbefaler, at du får en kvittering for afsendelsen. Du bærer ansvaret for pakken/varen, indtil vi modtager den. Gem derfor postkvittering inkl. oplysninger om fragtomkostninger samt evt. track-and trace-nummer.
 9. Force Majeure
  Vi er ikke erstatningspligtig eller ansvarlig for manglende opfyldelse af vores forpligtelser, såfremt vi kan godtgøre, at dette skyldes en hindring uden for vores kontrol. Fx krig, krigslignende situationer, brand, strejke, lockout, forsinket eller mangelfuld levering fra underleverandører, hackerangreb, servernedbrud, nedbrud af elektricitet, nedbrud af internetforbindelse og anden force majeure, herunder politiske forhold. I så fald er Zapp berettiget til, uden ansvar, at forlænge leveringstiden tilsvarende. Så snart hindringen er ophørt, er hver af parterne forpligtet ifølge aftalen. En hindring på mere end 3 måneder berettiger hver af parterne til at ophæve aftalen.
 10. Klageadgang

  Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte os. Såfremt det ikke lykkes at finde en tilfredsstillende løsning, kan du efterfølgende sende en klage til:

  Center for Klageløsning
  Nævnenes Hus
  Toldboden 2
  8800 Viborg

  Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus

  Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her – http://ec.europa.eu/odr.

Del 2 – Abonnement

.
.
.
.
.
.

 1. Aftalen
  1. Kunden har mulighed for, at modtage elrefusion fra Zapp, såfremt kunden ikke allerede modtager statsstøtte igennem andre ordninger, såsom solceller, jordvarme eller el- opvarmet bolig. For at kvalificere sig til refusion af elektricitet accepterer kunden, at vi er ansvarlig for drift og risiko af ladestationen, ifølge E.A.4.6.3.2 godtgørelse for elektricitetsgodtgørelse.
  2. Aftale om elrefusions abonnementsløsning er indgået, når kunden modtager meddelelse om accept/aktivering af abonnementet i Monta appen.
 2. Abonnementsbetaling
  1. Opkrævning foregår i Monta appen automatisk.Zapp kan kræve et opstartsgebyr på egen lader.
  2. Zapp kan kræve et opstartsgebyr eller afvise et abonnement pga. opladerens type, fabrikant og alder.
  3. Ved kundens væsentlige misligholdelse er vi berettiget til at hæve aftalen straks. Ved indgåelse af ny aftale efter ophævelse, opkræves der et gebyr på 500 kr.
 3. Fortrydelse → Her opsigelse
  1. Kunden kan opsige abonnementet øjeblikkelig i Monta appen. Det er kundens eget ansvar at opsige abonnementet i Monta appen. Der er ingen opsigelsesfrist. Ved opsigelse i Monta appen forsætter dit abonnement indtil næste betalings dato hvor den automatisk stopper*. Ved opsigelsen mister Zapp muligheden for fjernlæsning samt adgang til kundens kontoinformation. Vi kan derfor ikke udbetale, refundere eller hjælpe kunden videre efter opsigelsens periode.
  2. *Hvis virkningen af abonnement skal stoppes øjeblikkeligt (f.eks. pga. jordvarme, eller solceller) skal kunde kontakte Zapp på kundeservice@zapp.dk. Det resterende abonnement beløb som er betalt (i forvejen) for abonnementsperioden vil være tabt.  Zapp kan teknisk ikke tilbagebetale fulde eller delvise abonnementsbeløb pga. øjeblikkelig opsigelse af abonnement. 
  1. Zapp kan opsige aftalen med mindst 1 måneds varsel.
  2. Vi forbeholder os retten til straks at ophæve aftalen, i tilfælde af force majeure eller ved force majeure lignende tilstande. Vi kan ligeledes ophæve eller ændre vilkårene i aftalen i tilfælde af lovændringer eller offentlige påbud, der påvirker vores mulighed for at opfylde aftalen.
 4. Ansvar
  1. Zapp administrerer og driver ladestationen, for egen regning og risiko.
  2. Det er en betingelse for indgåelse af aftale, at Zapp har godkendt kundens ladestation og opsætning.
  3. Indrapportering af forbrug:
   1. Zapp abonnement: Indrapportering sker via Monta appen. Monta app kan downloades på både Android og iOS fra Google Play eller App Store.
   2. Kunder med smart oplader som er støttet af Monta, får deres elrefusion umiddelbart efter hver opladning. Kunder behøver ikke at sende billeder medmindre Zapp eller Monta beder om det. Det er et krav at opladere skal være integreret for at få refusion udbetalt. Såfremt opladeren er offline eller ikke integreret med Monta, er Zapp ikke forpligtet til, at erstatte tabt refusion for perioden.
   3. Kunder med oplader uden internet (offline) med intern måler skal upload billeder af måleren og oplader i Monta. Refusionsbetaling sker inden for en uge efter indrapportering. Dette abonnement kan ikke længere tegnes.
  4. Zapp er ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler, DOG er vi ikke ansvarlig for følgeskader og tab – både direkte og indirekte – , brugerfejl og lign, hvorfor Zapp ikke er erstatningsansvarlige herfor.
 5. Hvis der kræves On site teknisk support. Zapp forbeholder sig retten til at bestemme, om der er krav om installatørbesøg, og vil koordinere det. Hvis ladeboksen er defekt, udskiftes og monteres en anden. Ladestation kan være af en anden type eller brugt, men vil levere tilsvarende effekt (11 eller 22 kW). Hvis fejlen skyldes selve installationen, eller internetnetværket, vil installatøren tilbyde en løsning for kundens regning. Mangel af accept af tilbuddet vil betyde et servicegebyr betalt til installatøren.
 6. Hvis ladestation er defekt uden teknisk besøg. Zapp udlåner en midlertidig ladeboks til kunden, hvis nødvendigt. Ladeboksen kan bruges mens kundens egen ladeboks er til reparation. Den udlånte ladestation kan være af en anden type eller brugt, men vil levere tilsvarende effekt (11 eller 22 kW). Kunden fremsender den defekte ladestation til os, og vi sender en midlertidigt udlånte ladestation til kunden. Refusion standses mens opladeren er under reparation. Vi afholder samtidig forsendelses- og reparationsomkostninger i forbindelse med en defekt ladestation. Hvis reparationsomkostningerne overstiger værdien af en ny type ladestation, forbeholder vi os retten til at erstatte den defekte ladestation med en tilsvarende type, men ikke nødvendigvis en ladestation af samme fabrikat. Kunden sørger for nedtagning og opsætning af den defekte og den ny leverede ladestation. Vi sørger for, at kunden modtager returseddel eller forudbetalt porto. Kunden leverer pakken til nærmeste pakkeshop.
 7. Elrefusion
  1. For at kvalificere sig til refusion af elafgiften skal kunden:
   1. Betale fuld afgift på den elektricitet, der bruges til at oplade. Det er kunden, der skal sikre, at der betales fuld afgift af den elektricitet, der strømmer gennem den installerede ladestation.
   2. Ikke modtage nogen form for refusion på elektricitet igennem andre ordninger. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til: Solceller, jordvarmepumper og el- opvarmet bolig.
  2. Zappudbetaler refusion af elafgfit: Satsen for refusion af elafgiften fastsættes af Skat og kan til hver en tid ændres, forudsat at Skat ændrer refusionssatsen. Vær opmærksom på, at elafigft allerede er planlagt at blive reduceret adskillige gange frem til 2030, detaljer kan findes på skattemyndighedernes hjemmeside.
  3. Kunden skal på anmodning levere sin elregning til Zapp. Dette kan dække flere måneder.
  4. Kunden giver samtykke til, at Zapp på anmodning må levere følgende dokumentationer til myndighederne; dokumentationen, kunden er forpligtet til at forsyne os med:
   • Billeder af måler, med kWh tal.
   • Billeder af måler og ladestations opsætning.
   • Kopi af kundens aftale med Zapp.
   • Kopi af kundens elregning, hvor fuld afgift på el er betalt.
 8. Tilbagebetaling af elrefusion
  1. Udbetalingen af elrefusion sker automatisk og efter hver opladning med en ladestation støttet af Monta (fx. Easee Home, Zaptec Go, ABB Terra, osv.)
  2. Udbetalingen af elrefusion sker måndelig til opladere uden internet og med intern måler (gl. ordning: Ratio Power box / Home Box) Dette abonnement kan ikke længere tegnes.
  3. Elrefusionen deponeres i din virtuelle wallet hos Monta, men kan overflyttes direkte til din bankkonto via Monta app.
 9. Klager/ uoverensstemmelser
  Send eventuelle klager eller uoverensstemmelser til os på: kundeservice@zapp.dk